• 3 Demetriou Vikella Street, Nicosia 1061, Cyprus